Site-navigatie

KopOpOuders Online erkend

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 21 april 2010 – De Erkenningcommissie Interventies heeft KopOpOuders Online erkend als theoretisch goed onderbouwd. KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische of verslavingsproblemen.

De cursus is erop gericht het psychosociaal welbevinden van de kinderen te bevorderen door de opvoedcompetentie van de ouders te vergroten.
Een interventie is theoretisch goed onderbouwd als die goed beschreven is en aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Meer informatie: Databank Effectieve Jeugdinterventies – KopOpOuders; NJi-dossier Effectiviteit van jeugdinterventies
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut