Site-navigatie

Effect van crèche nog zichtbaar bij pubers

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 21 mei 2010 – Amerikaanse kinderen die de eerste viereneenhalf jaar van hun leven meer dan 30 uur per week in de kinderopvang zitten, vertonen als ze 15 zijn meer onberekenbaar gedrag dan kinderen die minder uren in de crèche hebben doorgebracht.

Dat blijkt uit onderzoek van NICHD, een samenwerkingsverband van verschillende buitenlandse universiteiten dat ruim dertienhonderd kinderen sinds hun geboorte volgt. De onderzoekers vinden het opvallend dat er tien jaar na het verlaten van de opvang nog steeds verschillen zijn.
Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek van zeven jaar geleden bij dezelfde kinderen. In Nederland is er geen vergelijkbaar onderzoek beschikbaar over pubers. De kinderen die hier worden onderzocht zijn nog een stuk jonger. Daarnaast is het aantal kinderen dat meer dan 30 uur naar de opvang gaat relatief klein.
Bron: Trouw, 20 mei 2010

Nederlands Jeugd instituut