Site-navigatie

Handleiding over videohometraining ontwikkeld

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 20 mei 2010 – De Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT), het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân hebben voor beroepskrachten in het maatschappelijk werk de ‘Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd’ ontwikkeld.

De handleiding is bedoeld voor medewerkers van organisaties die al videohometraining aanbieden of dat van plan zijn te doen. Videohometraining sluit goed aan bij het doel van de Centra voor Jeugd en Gezin om ouders en kinderen dichtbij huis ondersteuning en hulp te bieden bij opvoedvragen en -problemen.
Videohometraining bestaat uit korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind, die zichtbaar maken wat goed gaat in de communicatie en wat beter kan. De videohometrainer bespreekt de opnames samen met de ouders en biedt hen zo meer inzicht in het functioneren en de behoeftes van hun kind.
Meer informatie: Bestelinformatie
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut