Site-navigatie

Hirsch Ballin wil minder amv’s in bewaring

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 23 juni 2010 – Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie wil vreemdelingenbewaring van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) verder beperken. Nu worden amv’s in bewaring genomen in de justitiële jeugdinrichting De Maasberg in Overloon, om te voorkomen dat zij uit het oog worden verloren. Hirsch Ballin wil dat amv’s straks onder voorwaarden de jeugdinrichting overdag mogen verlaten.

Ze moeten zich dan bijvoorbeeld twee maal per dag melden bij de instelling en mogen zich alleen met toestemming buiten de gemeente begeven.
De grotere vrijheid geldt niet voor amv’s die wachten op uitzetting of die zich eerder aan toezicht hebben onttrokken.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer
Bron: Ministerie van Justitie

Nederlands Jeugd instituut