Site-navigatie

Interventie Vaardigheden Voor Ouders erkend

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 23 juni 2010 – De Erkenningcommissie Interventies heeft de interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) erkend als theoretisch goed onderbouwd. VVO wil de opvoedingsvaardigheden verbeteren van ouders met een kind tussen 12 en 18 jaar dat met gedragsproblemen is opgenomen in een residentiële instelling. Het doel is dat het kind meer prosociaal en minder verstorend gedrag gaat vertonen.

Een interventie is theoretisch goed onderbouwd als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Meer informatie: Databank Effectieve Jeugdinterventies – VVO
Bron: Nederlands Jeugdinstituut; OG Heldring

Nederlands Jeugd instituut