Site-navigatie

Meisjes hebben vaker depressieve gevoelens na stress

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 31 mei 2010 – Meisjes kunnen minder goed tegen stress dan jongens. Na stressvolle gebeurtenissen hebben meisjes vaker last van depressieve gevoelens. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Esther Bouma van het Universitair Medisch Centrum Groningen naar de factoren die bepalen waarom adolescenten depressief worden na psychosociale stress.

Ze concludeert dat jongens en meisjes verschillend reageren op stress, maar hoe die verschillen een grotere kans op depressieve klachten veroorzaken bij meisjes werd niet duidelijk. Bouma vermoedt dat jongens vaker sporten wanneer ze gestrest zijn, waardoor ze stresshormonen kwijtraken en daardoor minder depressieve klachten ontwikkelen.
Jongeren wier ouders ooit depressieve problemen hadden, rapporteren meer depressieve klachten na psychosociale stress. Bouma vond geen aanwijzingen dat die invloed van depressieve ouders te maken heeft met omgevingsfactoren zoals negatief opvoedgedrag of slecht functioneren van het gezin. Vermoedelijk zijn geneti sche factoren of andere, niet onderzochte gezinsfactoren bepalend, aldus Bouma.
Bouma promoveert op 2 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer informatie: Bericht Rijksuniversiteit Groningen
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut