Site-navigatie

Onophoudelijk piekeren is geen angstsymptoom

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 23 juni 2010 – Onophoudelijk piekeren wordt ten onrechte gezien als een angstsymptoom. Dat blijkt uit een vijf jaar durend onderzoek van de Universiteit Utrecht onder twaalfhonderd scholieren. Elk jaar vulden ze een vragenlijst in waarmee gemeten werd in hoeverre ze piekeren of neurotisch zijn. Onophoudelijk piekeren wordt gezien als een kenmerk van een gegeneraliseerde angststoornis, die zich vaak manifesteert vanaf de adolescentie. Piekeren is volgens de onderzoekers geen angststoornis maar een persoonlijkheidstrek

De resultaten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornissen. De huidige therapieën zijn kortdurende angstbehandelingen, terwijl de patiënten wellicht meer baat hebben bij langer durende persoonlijkheidsbehandelingen. De resultaten zijn in juni verschenen in het Journal of Clinical Psychiatry.
Meer informatie: Samenvatting artikel
Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut