Site-navigatie

2009: meer beroepskrachten meldden bij AMK

Nieuwsbrief Jeugd – 8 juli 2010 Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) verwerkte in 2009 59.439 telefoontjes van mensen die in hun omgeving kindermishandeling vermoedden. Het aantal van deze zogenaamde ‘eerste contacten’ is in vier jaar tijd met 75 procent gestegen.

Het aantal daadwerkelijke meldingen van kindermishandeling steeg in vier jaar van 9.820 naar 16.574.
Beroepskrachten meldden kindermishandeling vaker dan mensen uit de privéomgeving van het kind. In 2006 kwam ongeveer tweederde van de meldingen van beroepskrachten en in 2009 was dat gestegen naar driekwart.
Pedagogische verwaarlozing wordt het vaakst gemeld. In een kwart van de gevallen gaat de melding daarover. 20 procent van de meldingen betreft kinderen die getuige zijn van geweld. Lichamelijke mishandeling wordt minder vaak gemeld. Dat is 10 procent van het totaal.

Meer informatie: MOgroep: AMK-overzicht 2009
Bron: MOgroep

Nederlands Jeugd instituut