Site-navigatie

De Bascule gecertificeerd voor MTFC-P

Nieuwsbrief Jeugd – 9 juli 2010 Het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule is als eerste instelling in Nederland gecertificeerd voor het behandelprogramma Multidimensional Treatment Foster Care Program for Preschoolers (MTFC-P).

Het programma is ontwikkeld door het Amerikaanse TFC Consultants Inc. en richt zich op kinderen van 2 tot 7 jaar die vanwege gedragsproblemen of een hechtingsstoornis al meerdere malen uit huis zijn geplaatst. De kinderen worden negen maanden tot een jaar opgenomen in een pleeggezin met pleegouders die getraind zijn in het opvoeden en begeleiden van deze kinderen. Op die manier wordt voor jonge kinderen een langdurige opname in een instelling voorkomen.
De Bascule doet samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de werking van MTFC-P door het behandelprogramma te vergelijken met een reguliere behandeling in de pleegzorg. De uitkomsten worden in 2014 verwacht.

Nederlands Jeugd instituut