Site-navigatie

Geen waarborg kwaliteit particuliere jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – 28 augustus 2010 Het particuliere jeugdzorgaanbod, dat de laatste jaren is gegroeid, valt niet onder de Wet op de jeugdzorg. De Inspectie jeugdzorg heeft daarom geen zicht op de kwaliteit ervan. Dat laat de inspectie op 25 augustus weten in een notitie.

Volgens de inspectie zijn er meer dan honderd organisaties met een particulier jeugdzorgaanbod in een huiselijke setting, in een instelling of op een boerderij, in Nederland of in het buitenland. Bureaus jeugdzorg plaatsen jongeren in die instellingen, omdat er onvoldoende capaciteit is in de reguliere jeugdzorg en een gebrek aan passende crisiszorg.
De inspectie vindt dat de jongeren door het gebrek aan toezicht onaanvaardbare risico’s lopen en wil een systeem van wettelijke kwaliteitseisen en onafhankelijk toezicht voor alle zorg die in georganiseerd verband wordt geboden. Daarop vooruitlopend wil de inspectie een registratieplicht en een systeem van toelating en verwijdering van organisaties met een particulier zorgaanbod.

Meer informatie: Nota Inspectie jeugdzorg
Bron: ANP; Inspectie jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut