Site-navigatie

Kerncompetenties voor (professionele) opvoeders

Vaksymposium over zeven kerncompetenties voor opvoeders op 25 november.

Op donderdag 25 november organiseren we een vaksymposium met als thema “kerncompetenties voor (professionele) opvoeders”. Hieronder wordt kort weergegeven wat u kunt verwachten.

Nergens anders dan in de jeugdhulpverlening en pedagogische opvoedingsituaties geldt zo nadrukkelijk de stelling dat je ‘zelf’ je belangrijkste instrument bent. Nergens anders is het dan ook zo van belang om te weten wie je bent, je talenten te kennen, je valkuilen ook. Nergens anders zijn tegelijk zo weinig middelen beschikbaar om daarvoor goede instrumenten in te zetten. Tot voor kort en uitzonderingen daargelaten werden wij in de jeugdhulpverlening dan ook voornamelijk ingezet op managementniveau.

Op verzoek van een aantal klanten in de sector jeugdhulpverlening en daarbuiten hebben wij (zeven) kerncompetenties voor professionele opvoeders ontwikkeld en daarnaast ook een zeer betaalbaar online analyse-instrument om te bepalen in hoeverre die competenties aansluiten bij de persoonlijkheid van (kandidaat-) medewerkers.
De reacties op zowel competenties als meetinstrument zijn heel positief. Zo hebben Gezinshuis.com en Lindenhout reeds besloten dit instrument in te gaan zetten in het kader van de werving en selectie van gezinshuisouders.

Tijdens het symposium gaat Peter Vonk aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen hoe en waarom we tot juist deze zeven competenties zijn gekomen. Discussie daarover wordt vervolgens zeer op prijs gesteld.

Het symposium vindt plaats op onze vestiging (Assiesstraat 2f, 8011 XT te Zwolle) van 9.30 tot 12.30 (inloop vanaf 9.00 uur). Deelname is kosteloos.

Mocht u meer informatie willen hebben over dit symposium of u willen aanmelden, bel ons dan gerust (038 422 7888) of stuur een mail (geke@vonkcompetentieexpertise.nl).

Nederlands Jeugd instituut