Site-navigatie

‘Startgroep’ voor peuter met taalachterstand

E-zine NJi – 24 januari 2010 – Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt start volgend schooljaar met ‘startgroepen’ op de basisschool. Het gaat om een experiment om de prestaties van 2,5-jarige peuters met een taalachterstand door een pedagogisch hoogwaardig aanbod spelenderwijs te verbeteren. Doel is dat de peuters alsnog een goede start kunnen maken als ze echt naar de basisschool gaan. Het kabinet stelt hiervoor ruim 1 miljoen euro beschikbaar. Binnenkort wordt bekend welke gemeenten aan het experiment deelnemen.

De invoering zal in nauwe samenwerking verlopen met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die nu al voorschoolse educatie bieden. Daar worden de peuters door pedagogisch medewerkers op mbo-niveau begeleid. Door de subsidie kunnen de basisschoolleerkrachten op hbo-niveau bijscholing krijgen voor het werken met peuters.

Het experiment is een reactie op een advies dat de Onderwijsraad vorig jaar uitbracht. De raad stelde daarin voor dat alle 3-jarigen vijf ochtenden in de week naar school zouden gaan.

Nederlands Jeugd instituut