Site-navigatie

Databank met aanpakken voor jeugdgroepen online

E-zine NJi – 18 februari 2011
Op de website Wegwijzerjeugdenveiligheid.nl staat sinds 17 februari een databank met aanpakken om overlastgevende en criminele jeugdgroepen aan te pakken. Door in de databank te zoeken op type jeugdgroep en middel en aard van de aanpak kunnen beleidsmedewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid een aanpak vinden die het beste aansluit bij de lokale jeugdproblematiek. De aanpakken zijn door deskundigen op uitgangspunten, effectiviteit en toepasbaarheid beoordeeld. Op basis hiervan zijn zij benoemd als sterk, veelbelovend of groeiend. De databank is ontwikkeld door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid en advies-en onderzoeks Bureau Beke, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Meer informatie: www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
Bron: Bureau Beke

Nederlands Jeugd instituut