Site-navigatie

Classificatiesysteem CAP-J gaat digitaal

E-zine NJi – Het Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek van cliënten in de Jeugdzorg (CAP-J) is digitaal beschikbaar. Het is de online versie van een systeem dat het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de ministeries van Justitie en VWS ontwikkelde. In het systeem zijn definities opgenomen van problemen waarmee cliënten zich bij de jeugdzorg aanmelden en waarvoor zij begeleiding en behandeling krijgen.

Hulpverleners en onderzoekers kunnen de beschrijvingen gebruiken bij het verkennen en onderzoeken van de problemen met de cliënt, in overleg met collega’s, bij het indiceren van de behandeling en begeleiding, en in het afleggen van verantwoording over de besteding van gemeenschapsgelden en wetenschappelijk onderzoek.

De website heeft een overzicht van scholing voor het gebruik van de classificatie en vermeldt praktijkvoorbeelden van projecten waarin met de CAP-J is gewerkt.
Meer informatie: De CAP-J
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut