Site-navigatie

Familie en netwerk maken plan van aanpak bij ots

E-zine NJi, 16 maart 2011
Ouders, familie en vrienden kunnen in de toekomst bij een ondertoezichtstelling (ots) zelf een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Een voorstel tot wetswijziging van de ChristenUnie hiervoor is 15 maart door de Tweede Kamer aangenomen.

Nu is het zo dat bureau jeugdzorg een hulpverleningsplan opstelt en uitvoert. Straks kunnen familieleden en hun netwerk een eigen plan maken en uitvoeren. Bureau jeugdzorg moet het plan wel goedkeuren en toezien op de uitvoering. Als er geen geschikt plan komt, zal bureau jeugdzorg dat alsnog zelf opstellen. Bij een verschil van mening kan de ouder met gezag of de minderjarige dit aan de kinderrechter voorleggen.

Omdat het een ots betreft blijft de gezinsvoogd altijd toezicht houden.
Meer informatie: Bericht ChristenUnie
Bron: Tweede Kamer

Nederlands Jeugd instituut