Site-navigatie

Vier interventies ‘theoretisch goed onderbouwd’

E-zine NJi, 16 maart 2011
De interventies ART, SPRINT, Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen en Bedwing je dwang zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Aggression Replacement Training (ART) is een groepstraining die zich richt op het verminderen van agressie bij jongeren van 12 tot 23 jaar.

Met Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT) wordt de ontwikkeling van antisociaal gedrag van basisschoolleerlingen in groep 4 tot en met 8 op school vroegtijdig gesignaleerd en via een ouder- en kindtraining doorbroken.

Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) is een vorm van gedwongen hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. De gezinnen krijgen een half jaar intensieve thuishulp van een gezinscoach.

Bedwing je dwang is een individuele cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis.
Meer informatie: Databank Effectieve Jeugdinterventies: ART; Databank Effectieve Jeugdinterventies: SPRINT; Databank Effectieve Jeugdinterventies: VIG; Databank Effectieve Jeugdinterventies: Bedwing je dwang
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut