Site-navigatie

VN: Leer jeugdprofessionals de rechten van het kind

E-zine NJi – Iedereen die met kinderen en jongeren gaat werken, moet tijdens de opleiding leren wat het Kinderrechtenverdrag is. Dat is een van de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Begin februari nam het comité ‘General comment’ nummer 13 aan. Daarin wordt artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag over de bescherming tegen kindermishandeling uitgewerkt.

De ‘General comment’ bevat een overzicht van alle maatregelen die landen moeten nemen om kinderen tegen kindermishandeling te beschermen. Het Kinderrechtencomité dringt onder meer aan op een goede samenwerking tussen ggz, verslavingszorg en kinderbescherming.
Meer informatie: General comment Word ; Informatie over kinderrechten; NJi – Regionale aanpak kindermishandeling
Bron: UNHCR, Defence for Children International Nederland

Nederlands Jeugd instituut