Site-navigatie

Aantal onderzoeken Raad Kinderbescherming gedaald

7 april 2011

Nieuwsbrief  Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
Het aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming is in 2010 gedaald naar iets meer dan 19 duizend. De jaren daarvoor was er sprake van een sterke groei. Dat schrijft de Raad in haar jaarbericht 2010. De Raad doet onderzoek in gezinnen met opvoedingsproblemen waar ouders hulp weigeren en kan de kinderrechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Daarnaast adviseert de Raad de rechter over gezag en omgang na scheiding, als ouders er zelf niet uitkomen. Het aantal onderzoeken naar gezag en omgang na scheiding groeide licht in 2010.

Het aantal afgeronde onderzoeken in jeugdstrafzaken daalde in 2010, tot ruim 33 duizend onderzoeken. In 2009 waren het er nog 34.600. Vooral de geregistreerde jeugdcriminaliteit is gedaald. Komt een jongere in aanraking met justitie, dan onderzoekt de Raad de situatie en adviseert aan Openbaar Ministerie en kinderrechter over een passende sanctie. De Raad coördineerde in 2010 ruim 18 duizend taakstraffen, drieduizend minder dan in 2009.
Bron: Raad voor de Kinderbescherming; ANP

Nederlands Jeugd instituut