Site-navigatie

Crisisopvang Altra gesloten

1 april 2011

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
De crisisopvang van Altra voor uithuisgeplaatste kinderen tot zes jaar is per 1 april gesloten. De Amsterdamse jeugdzorgaanbieder bood sinds de jaren tachtig opvang aan jonge kinderen in crisissituaties. De opvang kreeg steeds minder kinderen sinds Altra, bureau jeugdzorg, de Bascule en Spirit in 2006 besloten baby’s altijd in een gezinssituatie op te vangen. In het toen afgesloten convenant is vastgelegd dat kinderen van twee tot zes jaar zo kort mogelijk in een groep en steeds meer in pleeggezinnen zouden verblijven. Voor kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen, zijn gezinshuizen opgericht zodat ouders intensief bij hun kind betrokken kunnen blijven.

De sluiting van de crisisopvang sluit aan bij recent onderzoek van hoogleraar adoptie Femmie Juffer waaruit blijkt dat het beter is jonge kinderen in een gezinssituatie op te vangen. Binnen een groep met steeds wisselende opvoeders kan een kind zich moeilijk hechten.
Bron: Altra; NJi-nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut