Site-navigatie

De Landelijke jeugdmonitor is uitgebreid met de Lokale jeugdspiegel

31 maart 2011

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
De Landelijke jeugdmonitor is uitgebreid met de Lokale jeugdspiegel. Deze is sinds kort te vinden op Jeugdengezin.databank.nl. Hierin staan gemeentelijke en lokale gegevens over jongeren van 0 tot 25 jaar. Via de jeugdspiegel kunnen gemeenten informatie over jeugd bekijken en met elkaar of met het landelijk en provinciale gemiddelde vergelijken. Voor elke gemeente is er een standaard rapport, het Lokale jeugdrapport met daarin specifieke informatie over de jeugd in de eigen gemeente.

Op dit moment staan er in de jeugdspiegel vooral gegevens over jeugd en gezin, gezondheidszorg, en onderwijs en arbeidsmarkt, maar zal de komende jaren nog worden uitgebreid.

De rol van de gemeenten op het gebied van jeugdbeleid wordt de komende jaren versterkt. Met de jeugdspiegel krijgen zij beter zicht op ontwikkelingen die spelen op het lokale jeugdterrein.
Meer informatie: www.jeugdengezin.databank.nl
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut