Site-navigatie

Viersprong introduceert MST tegen kindermishandeling

6 april 2011

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
Ggz-instelling De Viersprong in Amsterdam start als eerste zorgaanbieder in Nederland met Multisysteem Therapie–Child Abuse and Neglect (MST-CAN). Het programma is bedoeld voor gezinnen waarin kinderen worden mishandeld of verwaarloosd.

MST-CAN is een variant van MST, een intensieve gezinsbehandeling waarbij de hulpverlener meerdere keren per week bij het gezin thuis komt en 24 uur per dag bereikbaar is. MST is een door het ministerie van Justitie erkende interventie. MST-CAN helpt het gezin om de familierelaties te verbeteren, en geweld, verwaarlozing en drugs- en alcoholmisbruik te verminderen. Het programma leert ouders op te voeden zonder geweld. MST-CAN kan ook helpen bij het verwerken van trauma’s en het verminderen van psychische problemen.

MST-CAN is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing. Een gezinsvoogd kan na indicatie van bureau jeugdzorg een gezin aanmelden voor MST-CAN.
Meer informatie: www.deviersprong.nl; NJi-databank Effectieve Jeugdinterventies over MST
Bron: De Viersprong

Zie ook:
20-07-2010 – MST erkend door Erkenningscommissie Justitie

Nederlands Jeugd instituut