Site-navigatie

‘Afspraken jeugdzorg onvoldoende nagekomen’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
Professionalisering van de jeugdzorg heeft in de afgelopen jaren geleid tot betere afspraken over onderlinge samenwerking en tot protocollen voor heldere procedures. Medewerkers in de jeugdzorg houden zich in de praktijk onvoldoende aan die afspraken waardoor misverstanden ontstaan die de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de kinderen niet ten goede komen. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg in het Jaarbericht 2010 dat 28 april verscheen.

De inspectie wees vorig jaar op de risico’s van particulier jeugdzorgaanbod, omdat deze instellingen doorgaans niet getoetst worden. Inmiddels heeft de staatssecretaris een voorstel gedaan waardoor toetsing voorlopig mogelijk wordt via de reguliere zorgaanbieder die het particulier aanbod contracteert. De inspectie blijft voorstander van een langetermijnoplossing waarbij iedere jeugdzorgaanbieder onder toezicht van de inspectie valt.

In 2010 zijn verder door de inspectie in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg en MOgroep Jeugdzorg kwaliteitsmaatstaven ontwikkeld voor buitenlands zorgaanbod in de jeugdzorg.
Meer informatie: Jaarbericht 2010 Pdf 
Bron: Inspectie Jeugdzorg; ANP

Nederlands Jeugd instituut