Site-navigatie

Gezonde leefstijl bevorderen wordt lokale taak

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

30 mei 2011
De landelijke overheid trekt zich de komende jaren terug van de gezondheidsbevordering. Dat blijkt uit de Nota Volksgezondheid die minister Edith Schippers van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl komt meer bij mensen zelf te liggen, bij gemeenten en bij andere lokale organisaties, zoals scholen en private partijen. Er komt meer ruimte voor publiek-private samenwerking en er komen minder ge- en verboden. De speerpunten blijven hetzelfde: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Bewegen wordt een verbindend speerpunt, omdat het positief is voor lichaam en geest.

Monique Kuunders, expert leefstijl bij het Nederlands Jeugdinstituut: ‘De minister sluit massamediale campagnes bij voorbaat uit. Opmerkelijk, want ze noemt toegankelijke kennis juist belangrijk voor het maken van gezonde keuzes. De nadruk op publiek-private samenwerking brengt risico’s mee: commerciĆ«le belangen kunnen strijdig zijn met gezondheidsinformatie of het gedrag dat je wilt stimuleren. Een uitdaging voor de beroepskrachten.’
Meer informatie: Landelijke nota gezondheidsbeleid; NJi-dossier over leefstijl en jongeren
Bron: Ministerie van VWS; NJi-nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut