Site-navigatie

School2Care vangt Amsterdamse spijbelaars 12 uur op

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

27 mei 2011
In Amsterdam West is 25 mei School2Care geopend. School2Care is een zogenaamde plusvoorziening voor overbelaste leerlingen van 12 tot 17 jaar die structureel spijbelen. De jongeren krijgen er zorg, onderwijs en begeleide vrijetijdsbesteding van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds.

De leerlingen moeten laten zien iets van hun toekomst te willen maken. De voorziening biedt een strakke structuur, heldere regels, intensieve coaching en individueel onderwijs. Binnen een jaar gaat de leerling terug naar het reguliere onderwijs waarna School2Care nog tijdelijk begeleiding biedt.

School2Care is een gezamenlijk initiatief van jeugdzorgaanbieders Altra en Spirit, Esprit Scholen en het Samenwerkingsverband Amsterdam. Het ministerie van Sociale Zaken en de gemeente Amsterdam investeren de komende twee jaar ieder twee miljoen euro in het project.
Meer informatie: NJi-dossier Schoolverzuim: wat werkt
Bron: Spirit

Nederlands Jeugd instituut