Site-navigatie

Werk draagt bij aan terugdringen delinquentie

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut.
Slechts weinig mannen blijven delictvrij na een verblijf in een justitiële jeugdinrichting vanwege een vermogens- of geweldsdelict. Het aantal delicten neemt wel af na het 30e levensjaar. Het hebben van werk vermindert de recidive. Dat blijkt uit onderzoek van Victor van der Geest, die op 18 mei promoveert aan de Vrije Universiteit.

Van der Geest deed onderzoek onder 270 mannen die tussen 1989 en 1996 werden ontslagen uit een justitiële jeugdinrichting. 86 procent recidiveerde. De criminele carrières die Van der Geest schetst, zijn opvallend gevarieerd in frequentie, ernst en toe- of afname. Rond het 30e levensjaar verminderde de frequentie, zelfs bij veelplegers.

Het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie van de mannen zijn laag, terwijl een vaste baan juist recidive tegengaat. Van der Geest pleit daarom voor investering in opleiding en werkervaring van jonge delinquenten. Bovendien moeten interventies niet alleen gericht zijn op het vinden maar vooral op het behouden van werk.
Meer informatie: Downloadbare delen van het proefschrift
Bron: Vrije Universiteit

Nederlands Jeugd instituut