Site-navigatie

Agressieve kleuter later vaak betrokken bij pesten

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

22 juni 2011
Agressieve kleuters zijn als puber vaak betrokken bij pesterijen, als dader, slachtoffer of beide. Dat blijkt uit onderzoek van Danielle Jansen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij onderzocht of emotionele en gedragsproblemen op 4-jarige leeftijd en gezinskenmerken invloed hebben op pestgedrag op 11-jarige leeftijd.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd agressief zijn, op 11- tot 14-jarige leeftijd vaker betrokken zijn bij pesten. Ook kinderen uit een lager sociaaleconomisch milieu lopen meer risico betrokken te zijn bij pesten. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat kleuters met een goede motoriek op 11- tot 14-jarige leeftijd vaker pestkoppen dan slachtoffers zijn.

Voor het onderzoek maakte Jansen gebruik van de gegevens de langlopende TRAILS-studie. Interviews met duizend kinderen, hun ouders en hun klasgenoten vormden de basis van haar onderzoek. Een artikel over het onderzoek verschijnt deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.
Meer informatie: Bericht Universitair Medisch Centrum Groningen; NJi-dossier Pesten – Risicofactoren
Bron: Universitair Medisch Centrum Groningen

Nederlands Jeugd instituut