Site-navigatie

Van Yperen hoogleraar monitoring en innovatie

22 juni 2011
Tom van Yperen is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van Yperen gaat zich bezighouden met de vraag hoe de effectiviteit van jeugdzorg is te monitoren, zodanig dat beroepskrachten de monitoring ervaren als stimulerend en leerzaam en niet als controlerend of bureaucratisch. Ook wil hij weten hoe kennis uit de praktijk of de literatuur is in te zetten om de zorg effectiever te maken.

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Van Yperen is orthopedagoog en als expert verbonden aan het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarnaast is hij tot medio 2012 bijzonder hoogleraar Onderzoek en ontwikkeling effectieve jeugdzorg aan de Universiteit Utrecht.
Meer informatie: Bericht Nederlands Jeugdinstituut; Profiel Tom van Yperen
Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut