Site-navigatie

‘Extra legitimatie jeugdzorgmedewerker nodig’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Wanneer medewerkers van een bureau jeugdzorg op huisbezoek gaan, is het tonen van een rijbewijs onvoldoende als wettig legitimatiemiddel. Dat oordeelde de Nationale ombudsman op 4 augustus na een klacht van een vader met onder toezicht geplaatste kinderen.
Medewerkers moeten zich ook met een functioneel middel kunnen legitimeren, bijvoorbeeld met een kopie van de aankondigingsbrief van het bezoek met daarin de namen van de medewerkers. Zowel aangekondigde als onaangekondigde huisbezoeken zijn ingrijpend voor burgers. Aan een rijbewijs kunnen zij niet zien dat de betreffende persoon werkelijk in dienst is van bureau jeugdzorg.
De Nationale ombudsman heeft Jeugdzorg Nederland verzocht binnen twee maanden te reageren op dit signaal en een standpunt in te nemen over een adequate legitimatiewijze.

Meer informatie: Rapport Nationale ombudsman
Bron: De Nationale ombudsman

Nederlands Jeugd instituut