Site-navigatie

Jeugdzorgplatform deelt expertise over arbeidsmarkt

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het project Jeugdzorg: Goed Werk heeft op Jeugdzorggoedwerk.nl een platform voor beroepskrachten in de jeugdzorg gecreƫerd waar zij informatie en ervaringen kunnen delen over arbeidsmarkt- en personeelsbeleid in de jeugdzorg: #durftedelen.
Jeugdzorgwerkers kunnen via dit platform van elkaars expertise leren en een professioneel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid in de jeugdzorg tot stand brengen. Daarnaast toont Jeugdzorg: Goed Werk, op basis van Google maps, een regiokaart met jeugdzorgorganisaties. Daarin zijn ook relevante organisaties voor de jeugdzorg op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt opgenomen.
Jeugdzorg: Goed Werk is een project van Jeugdzorg Nederland, Abvakabo FNV, HALT, JJI, Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoering wordt gedaan door arbeidsmarktorganisatie FCB.

Meer informatie: www.jeugdzorggoedwerk.nl; www.regiokaartenjeugdzorg.nl; NJi-databank Na- en Bijscholing
Bron: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nederlands Jeugd instituut