Site-navigatie

Website helpt bij overgang jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft documenten geplaatst op haar website ‘Praktijkvoorbeelden Jeugdzorg’ die helpen bij de overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Het gaat onder andere om plannen van aanpak, startnotities en transitieplannen.
Omdat de overgang veel meer omvat dan een verschuiving van geld en verantwoordelijkheden zijn veel gemeenten op zoek naar voorbeelden om het beleid aan te passen.
Op de website staat op dit moment een tiental voorbeelden. Gemeenten kunnen zelf ook voorbeelden aanleveren voor de website van de VNG.

Meer informatie: Bericht VNG
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nederlands Jeugd instituut