Site-navigatie

Definitieve capaciteit JeugdzorgPlus bekend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

In 2012 zijn er 1.399 plekken in JeugdzorgPlus-voorzieningen beschikbaar, het jaar daarop 1.324. Dat staat in een brief die staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten op 27 september aan de Tweede Kamer stuurde.
De staatssecretaris liet eerder al weten de capaciteit in JeugdzorgPlus te willen verminderen. Aanleiding was een voortdurende onderbezetting. Daarom besloot zij een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit niet te verlengen en geen nieuwe voorzieningen te bouwen.
In 2013 begint het project Van bedden naar trajecten. Daarin stappen jongeren zo snel mogelijk van hun behandeling in JeugdzorgPlus over op een vervolgbehandeling dicht bij huis. Als deze trajecten leiden tot minder bezetting in JeugdzorgPlus past de staatssecretaris de capaciteit verder aan.
In de brief geeft de staatssecretaris aan hoe de capaciteit is verdeeld.

Meer informatie: Kamerbrief capaciteit jeugdzorg-plus 2012-2014
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut