Site-navigatie

Jongeren drinken later en minder door strenge regels

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

23 september 2011
Jongeren drinken minder als hun ouders hen duidelijke regels stellen over alcoholgebruik. Dat concludeert Ina Koning in haar proefschrift, dat ze 23 september verdedigde aan de Universiteit Utrecht.
Koning volgde vijf jaar lang meer dan drieduizend ouders en hun kinderen om de effectiviteit van het programma Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS) te onderzoeken. Het stellen van strikte regels door ouders over alcoholgebruik helpt niet alleen om het drinken uit te stellen maar vermindert dat ook als jongeren toch eenmaal gaan drinken. Regels stellen blijkt belangrijker dan het alcoholgebruik van de ouders zelf en werkt het beste als jongeren en ouders er samen regelmatig over praten. Het wijzen van ouders op het belang van het stellen van regels doet de bezorgdheid van ouders afnemen en het zelfvertrouwen in hun eigen opvoeding toenemen. De aanpak werkt volgens de onderzoeker alleen als ouders en kinderen de risico’s kennen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.

Meer informatie: PAS in de NJi-databank Effectieve Jeugdinterventies
Bron: Faculteit Sociale Wetenschappen UU; ANP

Nederlands Jeugd instituut