Site-navigatie

Minder ingrijpende hulp in de jeugdzorg in 2010

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

27 september 2011
Jeugdzorgorganisaties hebben in 2010 vaker hulp geboden, maar die hulp was minder ingrijpend dan in 2009. Dat blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland, die op 27 september is gepubliceerd.
De ambulante jeugdhulp steeg met bijna 15 procent ten opzichte van 2009. Doordat de hulp voornamelijk in en rond het gezin is geboden, zijn minder kinderen uit huis geplaatst. De kinderen die toch uit huis zijn geplaatst, kwamen vaker in pleeggezinnen en minder in jeugdzorginstellingen. De hulp in een gedwongen kader, op basis van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel, is in 2010 gestabiliseerd.
Na een jarenlange stijging van de capaciteit voor geïndiceerde jeugdzorg is die capaciteit eind 2010 gedaald. Het is de vraag of het de sector in 2011 gaat lukken om wachtlijsten te voorkomen, waarschuwt Jeugdzorg Nederland. Als de preventieve zorg niet verbetert, zal de jeugdzorg opnieuw te maken krijgen met een toenemende vraag.

Meer informatie: Brancherapportage Jeugdzorg 2010 [pdf]
Bron: Jeugdzorg Nederland

Nederlands Jeugd instituut