Site-navigatie

Situatie minderjarigen in politiecel verontrustend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De behandeling van minderjarigen in een politiecel tijdens voorarrest laat in Nederland te wensen over. Dat is te lezen in het rapport ‘Een paar nachtjes in de cel’ van Defence for Children.
Vorig jaar brachten 9.136 minderjarigen een of meer nachten door op het politiebureau. Dat is bijna negenhonderd meer dan in 2008. Uit het onderzoek blijkt dat zij veelal als volwassenen worden behandeld. Dat is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.
Aanleiding voor het onderzoek waren klachten die bij Defence for Children binnenkwamen over de manier waarop er met jongeren wordt omgegaan op het politiebureau. Klachten gaan over koude cellen, te weinig eten, intimiderend optreden van de politie en onvoldoende begrijpelijke informatie over wat hun rechten zijn en wat er gaat gebeuren. Vaak zitten de jongeren in dezelfde cellen als volwassenen en worden zij verhoord door politieambtenaren die daarvoor niet speciaal zijn getraind.

Meer informatie: Samenvatting Een paar nachtjes in de cel [pdf] Pdf 
Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut