Site-navigatie

IPO en Jeugdzorg Nederland luiden alarmbel

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Jeugdzorg Nederland waarschuwen de Tweede Kamer in een brief voor een voortzetting van de huidige noodsituatie bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering als de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VenJ) doorgaan.
Teeven wil voor 2012 een extra bezuiniging op de jeugdbescherming van 19 miljoen euro, terwijl de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in onderzoek zijn bij de Algemene Rekenkamer. Eerder concludeerde Deloitte, in opdracht van VenJ, dat hogere tarieven noodzakelijk zijn om de afgesproken werklast van 1 voogd per 15 kinderen te kunnen betalen.
De voorgestelde bezuiniging op de financiering van de jeugdzorg kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de te leveren zorg aan ondertoezichtgestelde kinderen, stellen IPO en Jeugdzorg Nederland in hun brief.

Meer informatie: www.ipo.nl
Bron: Interprovinciaal Overleg

Nederlands Jeugd instituut