Site-navigatie

Jan Hendriks hoogleraar forensische orthopedagogiek

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

17 oktober 2011
Jan Hendriks is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de Van der Hoeven Stichting, een instelling voor forensische psychiatrie in Utrecht.
Hij zal zich bezighouden met het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden voor diagnostiek en behandeling in de forensische orthopedagogiek. Het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie en interventies maakt hier deel van uit.
Hendriks is sociaal pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Hij werkt sinds 2000 als klinisch psycholoog bij het centrum voor ambulante forensische psychiatrie De Waag in De Haag. Verder is hij vast lid van de Commissie Samson die seksueel misbruik van kinderen in internaten en pleegezinnen onderzoekt.
Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut