Site-navigatie

‘Positief jeugdbeleid is meer dan preventie’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Gemeenten die werken aan positief jeugdbeleid zijn er nog niet als ze veel aan preventie doen. Dat stelt een internationale visitatiecommissie in een vergelijkend rapport over lokaal jeugdbeleid in Europese landen.

Bij preventie wordt nog steeds gedacht in problemen. Het doel van positief jeugdbeleid is om jongeren het heft in eigen handen te laten nemen. Daarvoor zijn jeugdparticipatie en talentontwikkeling belangrijk, aldus de commissie. Jongeren moeten kansen krijgen en zelf keuzes kunnen maken.

Het rapport werd gepresenteerd op het landelijk congres ‘Positief Jeugdbeleid’ op 10 oktober.
Meer informatie: Rapport internationale visitatiecommissie; NJi-dossier Lokaal jeugdbeleid: Internationaal beleid
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut