Site-navigatie

Interventie Pubers met ADHD erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Pubers met ADHD, een mediatietherapie voor ouders van kinderen in de puberteit met ADHD, is volgens de Erkenningscommissie Interventies theoretisch goed onderbouwd.
In tien groepsbijeenkomsten van twee uur krijgen de ouders psycho-educatie en opvoedings- en communicatietraining met als doel het problematisch gedrag van hun kinderen te verminderen. Tijdens de training worden veel praktische huiswerkopdrachten gegeven.
Een interventie krijgt de classificatie theoretisch goed onderbouwd als deze goed beschreven is en als aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie: Databank Effectieve Jeugdinterventies – Pubers met ADHD
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut