Site-navigatie

Kinderombudsman start kinderrechtencampagne

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Kinderombudsman is 1 november gestart met een campagne gericht op jongeren om de bewustwording van kinderrechten te vergroten. In de campagne staan de verhalen van Sander, Dave, Maria en Anna centraal die te maken hebben met schending van hun kinderrechten. Zij spelen de hoofdrol in filmpjes op de site van de Kinderombudsman en op YouTube.
De filmpjes gaan over een jongen wiens stem om bij zijn vader te wonen na de echtscheiding van zijn ouders niet werd gehoord en over een homoseksuele jongen die met zijn geaardheid werd gepest. Verder is er een Armeens meisje dat al 8 jaar in Nederland woont en nog in de asielprocedure zit en een meisje dat niet naar school gaat omdat ze lastig is en op school gepest werd met haar diabetes.

Meer informatie: Filmpjes over de vier jongeren
Bron: De Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut