Site-navigatie

Wachtlijsten jeugdzorg zijn stabiel

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De totale wachtlijsten in de jeugdzorg laten over de periode juli 2010 tot juli 2011 weinig verandering zien ten opzichte van het jaar ervoor; de doorlooptijden bij bureau jeugdzorg zijn korter geworden. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten op 24 oktober aan de Tweede Kamer stuurde.
In de brief zegt de staatssecretaris ook dat zij wil weten wat de provincies precies verstaan onder ‘onverantwoord wachten’. Veldhuijzen van Zanten: ‘Mij bereiken signalen dat het aantal onverantwoord wachtenden geen goed beeld zou geven van de werkelijke situatie.’ Ze wil met het IPO en Jeugdzorg Nederland overleggen over dat criterium.
In een bijlage van de brief is een uitsplitsing opgenomen van het aantal wachtenden per provincie.

Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut