Site-navigatie

Kabinet presenteert nieuwe aanpak kindermishandeling

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het kabinet wil in de aanpak van kindermishandeling de nadruk verleggen van signalering naar preventie. Dat staat in het nieuwe Actieplan Aanpak Kindermishandeling: Kinderen Veilig. Het plan werd op 28 november gepresenteerd.
Bij de preventie wordt ingezet op het verstevigen van opvoedondersteuning, zowel in het algemeen als gericht op risicogezinnen. Daarnaast worden veelbelovende initiatieven ondersteund, zoals de multidisciplinaire centra kindermishandeling (MDC-K’s). Met het actieplan reageert het kabinet op de brief van de Kinderombudsman, die eerder deze week de overheid opriep om meer verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van kindermishandeling.
Peter van der Linden, programmaco√∂rdinator Aanpak Kindermishandeling bij het Nederlands Jeugdinstituut, is positief over de inhoudelijke accenten van het kabinet. Wel wijst hij op mogelijke problemen in de financiering. ‘Het budget voor de aanpak van kindermishandeling is veel kleiner geworden, terwijl het aantal mishandelde kinderen niet is gedaald. Dan denk ik: put your money where your mouth is.’

Meer informatie: Kamerbrief en actieplan
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut