Site-navigatie

Multidisciplinaire centra kindermishandeling geopend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

In Leeuwarden en Haarlem zijn op 28 november de eerste multidisciplinaire centra kindermishandeling (MDC-K) geopend. In de centra werkt een multidisciplinair team van jeugdzorg, politie en justitie nauw samen rondom een mishandeld kind.
Het team is verantwoordelijk voor het proces van melding tot afronding van de hulpverlening. Volgens Rolien Tolsma, projectleider van het MDC-K in Leeuwarden, mochten hulpverleners voorheen niet aanwezig zijn bij het eerste politieverhoor. ‘Daardoor moesten kinderen en de ouders telkens hun verhaal opnieuw vertellen’, aldus Tolsma.
De MDC-K’s zijn geïnspireerd op de Child Advocacy Centers in de VS. Ze willen als proeftuin fungeren voor nieuw beleid op het gebied van kindermishandeling. Dit in aansluiting op een advies dat de Gezondheidsraad publiceerde in juni 2011.

Meer informatie: Advies Gezondheidsraad; Informatie over de academische werkplaats in Haarlem
Bron: Fier Fryslân; ANP

Nederlands Jeugd instituut