Site-navigatie

Stijgend aantal kinderen groeit op in armoede

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt toe. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In 2010 leefden 327 duizend kinderen in arme gezinnen; dat is een op de tien kinderen. Het SCP en het CBS verwachten dat in 2012 367 duizend kinderen opgroeien in arme gezinnen.
Armoede komt voor bij ruim 25 procent van de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen. Alleenstaande ouders lopen ook de grootste kans op langdurige armoede, aldus de rapportage.

Meer informatie: Armoedesignalement 2011; Persbericht CBS; NJi-dossier Armoede in gezinnen
Bron: CBS

Nederlands Jeugd instituut