Site-navigatie

Erkenningstraject interventies functioneert goed

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het traject voor erkenning van jeugd- en leefstijlinterventies wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. Dat blijkt uit een evaluatie door Stichting Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het erkenningstraject maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en stimuleert kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies.
Punt van kritiek is dat het erkenningstraject nog onvoldoende aansluit bij de praktijk. Beroepskrachten willen meer informatie over de randvoorwaarden van interventies, zoals kosten, uren en de aanwezigheid van een netwerk. Ook passen complexe interventies minder goed in het erkenningssysteem. Daarnaast kost het indienen van interventies veel tijd en is de meerwaarde van erkenning niet altijd duidelijk voor beroepskrachten.
De aanbevelingen uit de evaluatie zijn door de ondersteunende instituten – het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven – uitgewerkt in een plan voor veranderingen in het erkenningstraject in 2012.

Meer informatie: Persbericht NJi; Rapport Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies Pdf ; Databank Effectieve Jeugdinterventies
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut