Site-navigatie

Rijk werkt aan gezinsmeldingen in Verwijsindex

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Verwijsindex risicojongeren (VIR) krijgt een gezinsfunctionaliteit. Aan de ontwikkeling daarvan wordt in 2012 gewerkt. Dat zegt Gregor Neggers, beleidsmedewerker van het ministerie van VWS, op Samenwerkenvoordejeugd.nl.
Gebruikers gaven aan dat problemen met broertjes en zusjes niet gesignaleerd worden, doordat de VIR zich alleen toespitst op individuele jeugdigen. Daarop volgde een motie vanuit de Tweede Kamer, die opriep ook gezinsmeldingen op te nemen in de VIR. Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid om de gezinsfunctionaliteit te realiseren. Het wetsvoorstel zal straks onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel voor de stelselwijziging zorg voor jeugd.

Meer informatie: Nieuwsbericht Samenwerken voor de jeugd
Bron: Samenwerkenvoordejeugd.nl

Nederlands Jeugd instituut