Site-navigatie

VNG brengt spoorboekje decentralisatie jeugdzorg uit

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een planningsoverzicht uitgebracht over de transitie van de jeugdzorg. Het totale proces van de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeente omvat nieuwe wetgeving, nieuwe organisatievormen en nieuwe werkwijzen en zal tot 2015 duren.
De VNG verwacht dat na advies van onder meer het College bescherming persoonsgegevens en de Raad van State het wetsontwerp voor de jeugdzorg eind 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden. In 2013 volgt de uitwerking van het stelsel in de praktijk waarbij elke gemeente haar eigen keuze maakt. De nieuwe wet zal naar verwachting in 2015 in werking treden.

Meer informatie: VNG – het spoorboekje Pdf

Nederlands Jeugd instituut