Site-navigatie

Accare reduceert separaties tot bijna 0

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De crisisafdeling van Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland, separeert cliënten bijna nooit meer. Accare is daarom door de Inspectie Gezondheidszorg benoemd tot best practice-instelling.
De afgelopen vijf jaar is het aantal separaties bij Accare van ongeveer 250 per jaar gedaald tot 1 in 2010. Een belangrijke stap die leidde tot dit resultaat was het afschaffen van afdelingsregels, wat zorgde voor een cultuuromslag. Regels die iedere hulpverlener voorheen moest naleven werden langzamerhand losgelaten. Er ontstond een klimaat waarbij werd uitgegaan van de individuele vragen en behoeften van de jongeren. Met het verdwijnen van regels, zoals het tijdstip van naar bed gaan, verdwenen ook veel heftige conflicten die aanleiding gaven tot separatie. De meer individuele en patiëntgerichte aanpak leidde tot meer behandelen en minder beheersen van gedrag.

Meer informatie: Bericht Accare; Rapport Inspectie Gezondheidszorg; Achtergrondartikel over beïnvloeden pedagogisch klimaat Pdf 
Bron: Accare

Nederlands Jeugd instituut