Site-navigatie

Amsterdam alerter op in Marokko achtergelaten kind

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Wethouder Lodewijk Asscher van Amsterdam heeft Bureau Leerplicht opdracht gegeven meer aandacht te besteden aan kinderen van Marokkaanse afkomst niet op school terugkomen die na vakantie in Marokko.
Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van GroenLinksraadslid Fenna Ulichki. Uit cijfers van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland blijkt dat jaarlijks ruim honderd kinderen tegen hun wil en zonder paspoort in Marokko worden achtergelaten.
Bureau Leerplicht gaat actie ondernemen als scholen signaleren dat leerlingen na een vakantie niet meer verschijnen of als alleen de vader komt voor een gesprek en contact met de moeder of de kinderen onmogelijk is. Bij een vermoeden van gedwongen achterlating zal de leerplichtambtenaar de politie of bureau jeugdzorg inschakelen.
Bron: ANP; Het Parool, 3 februari

Nederlands Jeugd instituut