Site-navigatie

Angst en depressie gaan vaak samen bij pubers

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De kans dat adolescenten met depressieve klachten geen angstsymptomen vertonen, en vice versa, is klein. Dat concludeert Willemijn Hoek in haar onderzoek, waarop zij 1 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoek keek onder 497 adolescenten naar de ontwikkeling van angst en depressie tussen het 13 en 16e levensjaar. Zij constateert dat angst en depressie bij adolescenten zich vaak tegelijkertijd ontwikkelen. Voor onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van depressie en angst betekent dit dat het afzonderlijk bestuderen van depressie of angst mogelijk geen meerwaarde heeft. Behandelingen kunnen zich op zowel depressie als angst richten, suggereert zij.

Hoek deed ook onderzoek naar de preventieve online interventie Alles onder controle. Over de effecten daarvan kan Hoek echter geen uitspraken doen. De verplichte toestemming van ouders was voor veel jongeren een obstakel voor deelname. Daardoor was de onderzoeksgroep te klein om tot aanbevelingen te komen.

Meer informatie: Proefschrift Willemijn Hoek; Website Alles onder controle

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut