Site-navigatie

Digitaal kennisdossier over uithuisplaatsing

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een themadossier online gebracht over uithuisplaatsing. Het dossier is bedoeld voor beroepskrachten die met uithuisplaatsing te maken krijgen en gaat in op de juridische kaders rond uithuisplaatsing, de betrokken voorzieningen en wat werkt bij uithuisplaatsing.

Uit het literatuuronderzoek naar wat werkt, blijkt onder meer dat het belangrijk is voor een kind om in een zo normaal mogelijke gezinssituatie op te groeien. Een kind uithuisplaatsen of terugplaatsen zonder het verdere hulp of ondersteuning te bieden, is vrijwel nooit effectief.

Voor beroepskrachten die moeten besluiten over uithuisplaatsing is nog geen richtlijn beschikbaar. Cora Bartelink schrijft in haar blog over de ingewikkelde vraagstukken waar beroepskrachten mee moeten omgaan bij uithuisplaatsing.

Meer informatie: www.nji.nl/uithuisplaatsing; Blog Cora Bartelink

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut